Jesuitas España

Arxiu

Històric

Normes de funcionament

 • 1. Calendari i horari. Habitualment l´Arxiu està disponible els dies laborals de 9:00 a 14:00, excepte les vacances. Convé confirmar l´obertura abans de presentar-se al mateix.

 • 2. Utilització de l´arxiu per investigadors. Per a una millor atenció es recomana que abans d´acudir a l´Arxiu es sol·liciti per escrit una visita al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant les dades personals; l´objectiu de la investigació que motiva la consulta de documents en el AESI-A; la previsió de documents que es consultaran; dates previsibles per a la consulta.

  Als investigadors se´ls suposa la competència necessària per a treballar a l´Arxiu i llegir els documents, ja que el personal de l´Arxiu només pot oferir una limitada ajuda.

 • 3. Accés a la sala. A l´entrar a la Sala de Consulta es dirigirà al personal de l´Arxiu per al registre a la base de dades i iniciar els tràmits de la consulta de documents. El personal de l´Arxiu li oferirà una taquilla on deixar els seus objectes personals que no pot mantenir amb ell durant el treball a la sala: quaderns, carpetes, bosses, carteres, llibres propis, telèfons mòbils (han de ser silenciats i dipositats a les taquilles, llevat que compti amb autorització expressa del personal de l´Arxiu), peces d´abric o qualsevol altre objecte de caràcter personal, incloses begudes i aliments. Aquests s´han de ser dipositats a les taquilles habilitades a l´efecte a la mateixa sala, i la clau la conservarà el personal de l´arxiu.

  A la Sala de Consulta només es podrà treballar amb llapis o portamines, quartilles (excepte els documents expedits per l´Arxiu) o/i ordinador portàtil/Tablet sense funda protectora. L´usuari té a la seva disposició els instruments de descripció amb que compti l´Arxiu. Aquests instruments, tant manuals com informatitzats, són de lliure accés i estan exclosos del préstec i reproducció.

 • 4. Consulta de la documentació. Les peticions de documents les realitzarà el propi usuari al personal de l´Arxiu a través d´un imprès o d´una aplicació informàtica. El volum de documentació que es pot consultar per dia i per usuari serà establert per les normes internes de l´Arxiu.

  S´ha de respectar i no alterar-se l´ordre de les unitats documentals fins i tot quan no estiguin foliats. Els lligats que poguessin trobar-se hauran de tornar a col·locar-se, un cop acabada la consulta, posant especial cura de no danyar els documents. No està permesa la consulta simultània per un mateix usuari de més d´una unitat d´instal·lació, ni una unitat documental per diversos usuaris alhora, ni intercanviar ni moure la unitat documental de la taula de l´usuari excepte per a la seva devolució. Per evitar danys irreparables en els documents no s´ha de col·locar sobre ells cap objecte, tampoc escriure, anotar o calcar sobre els mateixos; s´evitarà doblegar o recolzar-se en ells, així com qualsevol manipulació que pugui danyar, tacar o malmetre els documents. Tampoc està permès fotografiar els documents.

  L´usuari serà responsable del deteriorament, pèrdua o mutilació dels documents sol·licitats i servits. S´agraeix als usuaris la notificació de qualsevol tipus d´anomalia en la integritat i conservació dels documents consultats.

  La lectura de llibres o qualsevol altre document enquadernat de grans dimensions es realitzaran sobre un faristol i sense forçar la seva obertura, seguint sempre el criteri del personal de l´Arxiu. No es podran treure de la Sala de Consulta documents o llibres, inclosos els instruments de consulta.

  Ordinàriament, només són accessibles les seccions catalogades que expressament s´indiquen com a disponibles per als investigadors. En qualsevol cas, seguint la pràctica de l´Archivum Romanum Societatis Iesu (Arsi) i del Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, no hi ha accés a documentació posterior al 10 de febrer de 1939 (mort de Pius XI).

 • 5. Còpies de documents. Els serveis prestats a l´Arxiu i les reproduccions de documents (sempre que siguin possibles segons el parer de personal de l´Arxiu) són oferts gratuïtament. No obstant això, s´espera un donatiu per al manteniment de l´arxiu. Si ho desitja i ho sol·licita, es pot, arribat el moment, facilitar un certificat de donació. La forma de sol·licitar les còpies és omplint un formulari o mitjançant una aplicació informàtica, i es facilitaran quan estiguin fetes, bé en el mateix arxiu o enviant-les per correu postal o electrònic. L´ús de l´arxiu i les còpies de documents només s´autoritza per a treballs d´investigació històrica i edicions no lucratives, havent de citar la procedència de l’”Arxiu d´Espanya de la Companyia de Jesús - Alcalá d´Henares" (AESI-A), seguida del codi de referència/signatura. Un altre tipus d´usos de la documentació del AESI-A s´ha de tractar amb el director de l´Arxiu. Per reproduir la imatge d´algun document és necessària l´autorització expressa del director de l´Arxiu. S´espera que els autors que utilitzen documents del AESI-A donin un exemplar dels seus treballs a l´Arxiu.

0
0
0
s2sdefault