Jesuitas España

Ser

xesuíta

TestemuñosVidas que inspiranA formaciónSabías que?Contacta con nós

A vida do xesuíta está marcada pola misión: facer presente o Señor nas fronteiras do noso mundo: sexa na educación, universidades, cos refuxiados ou na espiritualidade, o xesuíta séntese chamado a facer presente a Deus. Somos servidores da misión de Cristo e da súa Igrexa.