Jesuitas España

Onde

estamos

Ignacio, o peregrinoMisión compartidaOnde estamosSabías que?

A Compañía de Xesús en España organízase territorialmente en Plataformas Apostólicas.

As Plataformas Apostólicas (PA) agrupan xesuítas, laicos, comunidades e obras dun territorio determinado, que traballan coordinadamente. Este mapa presenta as PA e unha breve descrición das obras e comunidades que comprende cada unha delas.

A presenza da Compañía de Xesús esténdese por todo o mundo, con xesuítas en máis de 100 países dos cinco continentes. A Curia Xeral atópase en Roma.